X
X

Siaubas

Antrasis pasaulinis buvo didžiausias ir daugiausiai žalos padaręs karas istorijoje. Jame dalyvavo daugelis pasaulio šalių, karas vyko ir Bebos gimtinėje. Čia ji papasakos savo liudijimą.

Ši potyris užtruks maždaug 45 minutes.
Close
Close

I dalis: Nauja valstybė ir sukrečiantys įvykiai

1939
1939
m. Antrojo pasaulinio karo pradžia. Vokietija ir SSRS įsiveržia į Lenkiją

Šis milžiniškas konfliktas buvo sukeltas 1939 metų rugpjūčio 23 dieną. Sovietinių Socialistinių Respublikų Sąjunga, Sovietų Sąjunga, SSRS (pagrindinė joje buvo Rusija) pasirašė nepuolimo paktą su Vokietija. Jis užtikrino, kad Vokietija ir SSRS nepuls viena kitos, kol kartu vykdys invaziją į Lenkiją iš abiejų pusių.

1939 m. rugsėjo 1 d. vokiečių kariuomenė įsiveržė į Lenkiją. Šios sąjungininkės Anglija ir Prancūzija po dviejų dienų paskelbė Vokietijai karą. Kad ir didvyriškai priešinosi, Lenkija krito per kelias savaites, jos vyriausybė išvyko tremtin į Prancūziją, vėliau į Angliją. Rugsėjo 17 d. sovietų kariuomenė užėmė rytinę Lenkijos dalį.

Spalio 10 d. sovietai mūsų miestą Vilną perdavė nepriklausomai Lietuvai. Už tai jie galėjo steigti savo karines bazes strateginėse Lietuvos vietose. Mūsų miestas buvo pervadintas Vilniumi ir tapo nepriklausomos Lietuvos sostine. Staiga atsidūrėme kitoje šalyje, nors mūsų miestas nepasikeitė. Tik nieko nežinojome apie naująją valstybinę kalbą ar Lietuvos istoriją. Lenkijoje gyveno šiek tiek lietuvių, bet daugelis buvo prieš juos nusistatę. Kai kas sako, kad lietuviams neleista viešai šnekėti savo kalba.

Pradžioje buvo chaosas. Neturėjome jokio ryšio su išoriniu pasauliu. Gavome šiek tiek žinių iš pabėgėlių, atvykstančių į Vilną, tai yra, Vilnių. Atsiprašau, reikėjo priprasti prie naujojo miesto pavadinimo! Prasidėjus karui, iškart į Vilnių atkako apie 15 000 žydų pabėgėlių. Vyrams, ypač žydų kilmės, buvo patarta išvykti iš Varšuvos, kad nepatektų vokiečiams į nagus. Tie vyrai mums pasakojo apie pavojingas keliones per karo niokojamą Lenkiją.

Historian Simon Dubnow posing with a group of Jewish refugee writers during his visit to the refugee shelter
Žydų pabėgėlių grupės iš vokiečių okupuotos Lenkijos
young jewish refugees from German-occupied Poland
Žydų pabėgėlių grupės iš vokiečių okupuotos Lenkijos

Tuomet, 1939 m. spalio 31 d., praėjus mažiau nei trims dienoms, kai sovietai atidavė Vilną lietuviams, mieste pratrūko rimtos riaušės. Jos baigėsi smurtu prieš žydus. Buvo apgriautos žydų parduotuvės, sužeista daugybė žmonių. Riaušėse dalyvavo daugiausiai lenkai, tačiau iš pradžių lietuvių pajėgos beveik nemėgino stabdyti smurto. Vėliau valdžia vis dėlto įvedė tvarką.

Letter from Lasar Epstein to family in Vilna, November 17, 1939

1939 m. lapkričio 17 d. Lazario Epšteino laiškas šeimai į Vilnių. Jis rašo: „Labai nerimaujame dėl Anos ir kitų likimo. Skubiai praneškite, kaip visi jūs laikotės. Būtinai parašykite apie save, apie vaikus, Tanios šeimą ir visus kitus giminaičius bei artimuosius, kurių likimas glaudžiai susijęs su mūsų.
1939 m. lapkričio 17 d. Lazario Epšteino laiškas šeimai į Vilnių. Jis rašo: „Labai nerimaujame dėl Anos ir kitų likimo. Skubiai praneškite, kaip visi jūs laikotės. Būtinai parašykite apie save, apie vaikus, Tanios šeimą ir visus kitus giminaičius bei artimuosius, kurių likimas glaudžiai susijęs su mūsų.
Aš dabar dirbu Čikagoje, tikrai praleisiu čia visą žiemą. Palaikau ryšį su šeima, ir mes visi susirūpinę dėl artimųjų likimo. Sonia jums parašys atskirai. Kas girdėti dėl Bebos? Atsiųskite jos duomenis, kad galėtume kuo greičiau jai parūpinti dokumentus“.

Netrukus padėtis mieste stabilizavosi.

1940
1940
m. Winstonas Churchillis tampa Didžiosios Britanijos ministru pirmininku
Gyvenimas tęsėsi..

Visoje Lenkijoje buvo įsigalėjęs chaosas ir tęsėsi kova, o mes grįžom prie kasdienės rutinos. Buvo keista. Visi pabėgėliai gyveno siaubingomis sąlygomis, jų gyvenimai buvo apversti aukštyn kojomis, o aš planavau kitos vasaros kelionę į Minską, į SSRS. Negalėjome nė pagalvoti, kad virš mūsų pakibs nacių grėsmė.

Excerpt of letter from the Epstein family to Lasar Epstein
Ištrauka iš Epšteinų šeimos laiško Lazariui Epšteinui, jame minima, jog Beba žada 1940 m. vasarą važiuoti į Minską.

Tuo metu Lietuvos vyriausybė žydams garantavo lygias teises. Lietuviai leido likti lenkų valdžios įteisintoms kehiloms (žydų miestų taryboms). Tačiau jų galios buvo apribotos. Buvo draudžiama žydų ar kitų pabėgėlių iš Lenkijos politinė, verslo ar organizacinė veikla, tačiau atrodė, kad žydų ateitis įmanoma, nes pradinės žydų mokyklos Vilniaus apskrityje (tiek religinės, tiek pasaulietinės) tapo valstybinėmis. Mano mokykla, Vilniaus žydų realinė gimnazija, buvo išimtis, tačiau ir ten lenkų kalbą, literatūrą ir istoriją pakeitė lietuviškos. Mokytojai liko tie patys, bet jų dėstoma istorija gerokai pasikeitė.

Viskas vėl pasikeitė 1940 m. birželį. Sovietų pajėgos vėl okupavo Lietuvą, ir mes tapome SSRS dalimi. Vilniaus gatvėse vėl buvo gausu sovietų kareivių ir pareigūnų. Senąsias viešas ir valstybines įstaigas pakeitė naujos.

Bebos Leventhal interviu 1984 m. sausio 28 d. Kalifornijos universiteto Los Andžele kartu su JAV Holokausto atminimo muziejumi Holokausto liudijimų projektas.

Rytų Europą palikti norintiems žydams pasaulio durys vis dar neatviros. Mano šeima manė, kad pasilikti Vilniuje neturėtų būti labai pavojinga. Stebėjome įvykius, ir neišvykti atrodė protinga.

Perspėjimas: vaizdai gali sukrėsti

Tam tikras turinys gali netikti vaikams iki devynerių metų. Mažų vaikų tėvams rekomenduojame iš anksto peržiūrėti skyrių.

Bebai pasisekė išgyventi. Tačiau tik ji viena iš visos artimos giminės išgyveno karą. Po visko, ką patyrė, Beba nenori grįžti į Lenkiją ar Rusiją. Į Palestiną važiuoti ji taip pat nenori. Tačiau ji prisimena kadaise tėvo ištartus žodžius...

Next Experience