X
X

Imigracijos reikalai

Antrojo pasaulinio karo padariniai Europos žydams buvo žiaurūs. Milijonai išžudyti, ištisos šeimos ir bendruomenės sunaikintos. Išgyvenusiesiems beveik neįmanoma grįžti namo. Daugeliu atvejų ten nieko nelikę. Kai vokiečiai ieškojo besislapstančių žydų, nemažai jų įskundė kaimynai nežydai. Tad žydai nedegė noru vėl apsigyventi greta tokių kaimynų. Milijonai pabėgėlių ir perkeltųjų asmenų ieškojo naujų namų. Viena jų buvo Beba.

Ši potyris užtruks maždaug 15 minučių.
1945
1945
m. Įsteigiamos Jungtinės Tautos

Išgelbėta britų kariuomenės, Beba atsiduria ligoninėje Švedijoje.

Po patirtų išbandymų ji nenori grįžti į Lenkiją ar Rusiją. Kitaip nei daugelis išgyvenusių žydų, nenori nė į Palestiną.

Beba prisimena kartą tėvo pasakytus žodžius:

„Jei kada nors prireiks pagalbos, susisiek su „Jewish Daily Forward“ laikraščiu Niujorke. Su jais turi ryšių tavo dėdė Lazaris“.

Švedija, Helsingborgas
1945 m. liepos 28 d.
Kam: Forward redakcijai

Gerbiamasis pone redaktoriau!

Jums rašo nepažįstamoji. Kreipiuosi su prašymu, vildamasi, jog galėsite man padėti. Kaip matote, rašau iš Švedijos, bet esu iš Lenkijos – iš Vilniaus. Išgyvenau kelias koncentracijos stovyklas Vokietijoje, bet praradau visą šeimą ir visus draugus. Sunkiai sirgau, tad britų valdžia mane išsiuntė gydytis į Švediją. Dabar pasveikau ir noriu susirasti gimines Amerikoje. Todėl prašau Jūsų, didžiai gerbiamas pone redaktoriau, man padėti. Ieškau savo dėdžių Lazario ir Izaoko Epšteinų.

Lazaris Epšteinas atvyko į Ameriką prieš kelerius metus iš Kinijos (Tian Šanio). Kiek žinau, jis rašė „Forverts“ laikraščiui, dirbo YIVO ir net skaitė ten paskaitas. Dėdė Lazaris Epšteinas – mano artimiausias ir mylimiausias giminaitis. Dar yra jo brolis Izaokas Epšteinas. Kiek žinau, gyvena Niujorke. Tikriausiai šių užuominų nepakaks surasti žmogui Amerikoje. Dar turiu dėdę Monrealyje, Kanadoje. Jo vardas Senderis Senickis. Jis mokytojas, irgi bendradarbiavo su YIVO. Iš Vilniaus išvyko pas uošvės tėvus, gyvenančius Monrealyje.

Prašau man atsiųsti tikslius giminaičių adresus ar nors kokios informacijos apie juos. Galite man rašyti ir angliškai – esu gabi kalboms. Rašykite, prašau, Stokholmo rabino, su kuriuo bendrauju, adresu.

Štai jo adresas:

Rabbi Jacobson
Stockholm
Odengatan 28
Sverige (par avion)

Laukiu Jūsų atsakymo, nuo jo priklauso mano viltys.

Pagarbiai
Beba Epštein
20 metų


O Palestinoje dėdės Lazario bičiulis klausėsi radijo ir jį šis tas nustebino...

Beba plaukia link naujo gyvenimo JAV. Niekas neatpirks jos patirtų siaubų ir netekčių. Bet yra vilties, kad laukia nauja pradžia.

Next Experience