Dėkojame rėmėjams:

Bruce Slovin už dosnią paramą YIVO Bruce ir Francesca Cernia Slovin vardo virtualiam muziejui, su kurio pagalba buvo įgyvendintas šis projektas

KURATORIAUS KONCEPCIJA, KŪRYBINĖ KRYPTIS IR TEKSTAI

Karolina Ziulkoski, YIVO Bruce ir Francesca Cernia Slovin vardo virtualaus muziejaus vyriausiajai kuratorei

TYRIMŲ IR SKAITMENINIŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS

Olivia Reid, YIVO Bruce ir Francesca Cernia Slovin vardo virtualaus muziejaus tyrimų ir projektų specialistei

PAGRINDINĖ MOKSLINĖ RECENZIJA

Dr. Samuel Kassow, Charles H. Northam, Trinity koledžo istorijos profesoriui

MOKSLINĖ RECENZIJA

Dr. Eva Hoffman
Dr. Antony Polonsky, Brandeis universiteto Holokausto studijų profesoriui emeritui ir POLIN muziejaus vyriausiajam istorikui
Dr. David Engel, Niujorko universitetas
Dr. Eddy Portnoy, YIVO žydų mokslinių tyrimu institutas

TYRIMŲ IR MOKSLO PATARĖJAS

Roberta Newman

ARCHYVAI

Dr. Stefanie Halpern, YIVO archyvų direktorei
Vital Zajka, YIVO nuotraukų archyvų ir bibliotekos archyvų informacijos vadybininkui
Lorin Sklamberg, YIVO garso archyvarui
Eléonore Biezunski, YIVO garso archyvaro padėjėjui

PARODOS DIZAINAS

Kiss Me I’m Polish LLC

PARODOS PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS

Car of Tomorrow

UGDYMO KONSULTANTAS

Ila Gross

3D MODELIAI

Melon | Carolina Manenti Saraiva, Cleto Pádua, Diego Biachi de Castria ir Luciana Manenti Saraiva

KOMIKSAI

Milo Krimstein

TEKSTO REDAGAVIMAS

Joe Levit

GARSO INŽINIERIUS

Rodrigo Piccoli

ŠEIMOS ANIMACIJOS BALSAS

Ariella Carmen Mañago Alexander

KNYGŲ SKAITYMO VIDEO ĮRAŠAI| AKTORĖ

Yelena Shmulenson

KNYGŲ SKAITYMO VIDEO ĮRAŠAI| VAIZDO ĮRAŠAS IR MONTAVIMAS

Point of Order Productions

KNYGŲ SKAITYMO VIDEO ĮRAŠAI | MAKIAŽAS

Ori Gilady

KNYGŲ SKAITYMO VIDEO ĮRAŠAI | SUKNELĖ

Batsheva Hay

JIDIŠ VERTIMAI

Myra Mniewski
Sandra Chiritescu

VILNIAUS FOTO TYRIMAI

Agnieska Avin
Mantautas Šulskus

SPINTELĖS NUOTRAUKA 1 SKYRELYJE

John Cornall Antiques

RYŠIAI SU VISUOMENE

Resnicow and Associates

KOMUNIKACIJA IR REKLAMINĖ MEDŽIAGA

Jessica Tauber, YIVO rinkodaros ir komunikacijos vadovui
Alix Brandwein, YIVO interneto ir grafikos dizaineriui
Alex Weiser, YIVO viešųjų programų direktoriui

YIVO žydų mokslinių tyrimų institutas

Jonathan Brent, YIVO vykdomajam direktoriui ir generaliniam direktoriui
Shelly Freeman, YIVO vyriausiajai personalo vadovei
Robert Wagman, YIVO vyriausiajam finansininkui
Melissa Cohen, YIVO vyriausiajam plėtros pareigūnui
Ypatinga padėka:

Michael, Sharon, Noah ir Ariel Leventhal už pagalbą ir paramą rengiant šią parodą.
Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai už Bebos Epstein autobiografijos naudojimą ir už ilgalaikę partnerystę įgyvendinant Edward Blank YIVO Vilniaus virtualiosios bibliotekos projektą.
Maryelle Mirvil, PS 69 Journey Prep mokytojai, Bronksas, Niujorkas, už neįkainojamą pagalbą ir įžvalgas kuriant mokymo programų gaires.
Elliot Lefkovitz, Istorijos ir holokausto studijų docentui, Spertus Institute for Jewish Learning and Leadership, už jo paramą.